auLa 2.0

Tuesday, November 26, 2013


Algunes de les activitats en què utilitzo diverses tecnologies a l’aula i que faig servir a 3er ESO són:


 

 

 

 

La mateixa pràctica es pot fer de forma virtual amb un ordinador a l’aula i obtenir-ne dades  per fer-ne una gràfica i treure’n conclusions. I això es pot fer a la web: http://chem.salve.edu/chemistry/boyle.asp


Es pot completar l’estudi de la llei dels gasos amb http://chem.salve.edu/chemistry/gaslaws.asp que treballa a volum constant.

Altres activitats de química que es poden fer són:

El JClic (http://clic.xtec.net) que treballa l’utillatge i operacions al laboratori de química.


on es treballa amb la taula periòdica


 www.cnice. Per repassar equacions químiques i càlculs estequiomètrics

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2034 per estudiar diversos aspectos de la matèria

 

No comments:

Post a Comment